Hastanemizde Etik ilkelerden ödün vermeden seçkin kadrosu ile tüm sağlık hizmetlerinde, güvenilir, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı ve Kalite hizmet hedeflerine uygun olarak, donanımlı ve modern bir altyapı oluşturmak, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, nitelikli sağlık çalışanı yetiştirerek, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile sağlık hizmeti sunmaktır.